Walter & Wroński

Grzegorz Wroński

Jesteśmy otwarci
na Twoje potrzeby.

Grzegorz Wroński Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Kartuska 14a/2 81-002 Gdynia


Tel/fax 58 622 68 65

Oferta

Prawo dla Ciebie

Prawo dla Ciebie

 • Odszkodowania & Zadośćuczynienia, Ochrona Dóbr Osobistych

  Specjalizujemy się uzyskiwaniu odszkodowań (komunikacyjne, medyczne, pozostałe), dochodzeniu zadośćuczynienia, a także w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych.

 • Podziały Majątku/rozwody

  Doradzamy w zakresie spraw rozwodowych oraz przy podziałach majątku małżeńskiego. Oferujemy zarówno reprezentację przed sądami (przygotowanie pozwów, wniosków) jak i prowadzenie negocjacji w zakresie zawierania umów o podział majątku małżeńskiego.

 • Spadki

  Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa i reprezentacji przed sądami w sprawach spadkowych, tj. postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, działach spadku, sprawach o zachowek.

 • Umowy & Konsumenci

  Świadczymy usługi w zakresie sprawdzenia, opiniowania, negocjowania i przygotowania umów handlowych zawieranych przez konsumentów (umowy bankowe, umowy turystyczne, umowy telekomunikacyjne).

 • Podatki

  Doradzamy w zakresie prawa podatkowego dla osób fizycznych (podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych), przygotowujemy opinie prawne i reprezentujemy Klientów przez właściwymi urzędami.

Polecam Kancelarię Grzegorza Wrońskiego. Porady są udzielane kompleksowo i profesjonalnie w krótkim czasie. Dobre rozwiązanie dla osób potrzebujących fachowej i wysokiej jakości usług prawniczych.

Wojciech Bocianowski, ABCSurf.pl

Prawo dla Biznesu

Prawo dla Biznesu

 • Obsługa Prawna Twojej Firmy

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności, prawa korporacyjnego, prawa spółek i prawa pracy.

 • Własność Intelektualna

  Świadczymy usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie, własność przemysłowa). Przygotowujemy opinie prawne, umowy, prowadzimy negocjacje i postępowania sądowe dla naszych Klientów.

 • Windykacja

  Prowadzimy kompleksową usługę polegającą na odzyskiwaniu zaległych płatności. Reprezentujemy Klientów Kancelarii na etapie przedsądowym (wezwanie do zapłaty), postępowania sądowego i postepowania egzekucyjnego.

 • Zakładanie I Likwidacja Spółek

  Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zakładania i likwidacji spółek prawa handlowego. Doradzamy naszym Klientom w celu znalezienia najbardziej korzystnych rozwiązań.

 • Kontrakty Handlowe

  Oferujemy doradztwo i pomoc w zakresie opiniowania, przygotowywania i negocjowania kontraktów i umów handlowych.

 • Prawo Konkurencji

  Pomagamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w tym w zapobieżeniu praktykom i czynom nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie postepowania sądowego.

Mogę śmiało zarekomendować Kancelarię Grzegorza Wrońskiego jako dobre rozwiązanie dla biznesu. Kancelaria stanowi przykład rzetelnego i odpowiedzialnego partnera w rozwiązywaniu problemów prawnych każdej firmy. Pracownicy Kancelarii Grzegorza Wrońskiego aktywnie angażują się w każdą prawną kwestię zleconą przez naszą firmę i bez zwłoki przygotowują kilka wariantów rozwiązań.

Paweł Rydz, Prezes zarządu FMH.pl

Prawo dla nieruchomości

Prawo dla nieruchomości

 • Prawo Budowlane & Proces Inwestycyjny

  Specjalizacją Kancelarii pozostaje prawo nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. W tym zakresie proponujemy kompleksową obsługę w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i sądowoadministracyjnym przed WSA i NSA, a także przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane.

 • Spółdzielnie & Wspólnoty Mieszkaniowe

  Proponujemy kompleksową obsługę spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oferujemy usługi w zakresie spraw związanych z przekształceniem praw spółdzielczych, ochroną praw lokatorów oraz spraw z zakresu współwłasności.

 • Planowanie I Zagospodarowanie Przestrzenne

  Prowadzimy audyt nieruchomości w zakresie dopuszczalnego prawa zabudowy i postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu o uzyskanie warunków zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Służebności & Bezumowne Korzystanie

  Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań za posadowienie na działkach słupów elektrycznych i farm wiatrowych. Ponadto prowadzimy postępowania o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

 • Współwłasność Nieruchomości

  Kompleksowo zajmujemy się sprawami dotyczącymi współwłasności nieruchomości, w tym w szczególności kwestiami związanymi z zarządem nieruchomością wspólną oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości.

Usługi świadczone przez Kancelarię Grzegorza Wrońskiego cechuje wysoka jakość i szybki termin realizacji przy zachowaniu przystępnej ceny. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Polecam.

Adam Nowosad, Drozd Centrum Techniki

Prawo dla rolnictwa

Prawo dla rolnictwa

 • Umowy i szkody łowieckie

  Świadczymy usługi w zakresie sprawdzania, opiniowania, negocjowania i przygotowywania umów handlowych zawieranych przez rolników. Dodatkowo świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód łowieckich powstałych w uprawach.

 • Nieruchomości rolne

  Obsługujemy procesy o bezumowne korzystanie z gruntów rolnych, jak również doradzamy przy umowach dzierżawy nieruchomości rolnych i sprzedaży gruntów. Ponadto prowadzimy audyt nieruchomości.

 • Reprezentacja przed agencjami rolnymi

  Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie reprezentacji (zarówno przedsądowej jaki sądowej) osób fizycznych lub prawnych w sporach z Agencjami Rolnymi Skarbu Państwa (takimi jak ARiMR, ANR, ARR). Reprezentacja obejmuje zarówno kwestie związane z prawem cywilnym jak i administracyjnym.

 • Prawo weterynaryjne

  Prowadzimy doradztwo prawne w przedmiocie prawa weterynaryjnego. Oferujemy reprezentację Klientów w tym zakresie, przygotowywanie opinii i porad prawnych.

 • Podatki w rolnictwie

  Świadczymy pomoc i doradztwo w zakresie prawa podatkowego dla rolników. Przygotowujemy opinie prawne i reprezentujemy Klientów przez właściwymi urzędami.

 • Dotacje dla rolnictwa

  Pomagamy w zakresie szeroko rozumianych dotacji dla rolnictwa. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy opinie, pomagamy w przygotowaniu wniosków o dotację.

Więcej o prawie rolniczym na: http://www.prawnikrolniczy.pl/

O mnie

Poznajmy się lepiej.

Grzegorz Wroński
Grzegorz Wroński
Radca prawny

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe nabyłem w trakcie pracy w trójmiejskich kancelariach prawnych (radcowskich i notarialnych), a także w spółce akcyjnej notowanej na rynku NewConnect. 

Zajmuję się obsługą prawną podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, w szczególności zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami, procesem inwestycyjnym, sprawami korporacyjnymi, własnością intelektualną, odszkodowaniami i prawem rolnym. Posiadam szerokie doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych, przygotowywania umów i kontraktów handlowych.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, prawie rolnym, odszkodowaniach, prawie gospodarczym i zagadnieniach związanych z własnością intelektualną. 
Posługuję się językiem angielskim.

Aktualności / Blog

Ostatnie publikacje na naszym blogu Przejdź na bloga

Projekt zmian w ustawie prawo łowieckie

Kwiecień 14, 2016

W dniu 15 stycznia bieżącego roku do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy prawo łowieckie. Po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, został skierowany do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zakończyła prace 9 marca. Zgodnie z obecnym kształtem projektu ustawy, zmiany czekają nas już od dnia 1 czerwca 2016 roku, zaś niektóre nowe instytucje wejdą w życie już po 14 dniach od uchwalenia ustawy. Nowelizacja dotyka zarówno dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, jak i rolników, zakłada również zwiększone zaangażowanie administracji rządowej.

Czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o wyścigach konnych

Kwiecień 1, 2016

Tytułem wstępu

W dniu 19 lutego 2016 roku grupa posłów wniosła do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych; projekt dotyczy zmiany organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Poza samą zmianą treści ustawy, projekt przewiduje powołanie nowej Rady Polskiego Klubu Wyścigow Konnych oraz Prezesa w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Kadencja Rady trwająca w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej potrwa do dnia pierwszego posiedzenia „nowej” Rady. Natomiast kadencja Prezesa upłynie z dniem powołania Prezesa w myśl przepisów ustawy zmieniającej. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwoła minister własciwy do spraw rolnictwa. W opinii twórców projektu, projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, zaś wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak również na sytuację i rozwój regionalny.

Czytaj więcej »
Przejdź na bloga

Kontakt

Grzegorz Wroński Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Kartuska 14a/2 81-002 Gdynia


Tel/fax 58 622 68 65

NIP 5782842418
REGON 361833476

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
65 1600 1462 1830 7521 3000 00

Radca Prawny Grzegorz Wroński ul. Kartuska 14a/2, 81-002 Gdynia

+48 608 633 099 kancelaria@radcawronski.pl